Registrácia občana Európskej únie

Ne Získate?

Fiyat Hizmetler

550€ / kişi

Hizmetin fiyatı, müşterinin ihtiyaçlarına ve gerçekleştirilen işlemlere bağlı olarak değişebilir. Doğru bir fiyat için ihtiyaçlarınızın temel bir analizi gereklidir.

Çevrimiçi Formulár

Avrupa Birliği

Registrácia občana Európskej únie

Povolenie na pobyt občana členského štátu Európskej únie

Slovensko je členom Európskej únie (EÚ) a preto poskytuje svojim občanom, ako aj občanom ostatných členských štátov EÚ, právo voľne sa pohybovať a usadiť sa na svojom území. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o tom, ako môžu občania EÚ získať registráciu na Slovensku a aké sú ich práva.

Registrácia občana Európskej únie (ďalej aj ako “občan EÚ”) na Slovensku je proces, ktorým sa EÚ občan stáva registrovaným v Slovenskej republike a získava tak určité práva a povinnosti v súlade so zákonom. Občan EÚ, ktorý pobýva na území Slovenskej republiky dlhšie ako 90 dní, musí podať žiadosť o registráciu.

Práva občana EÚ registrovaného na Slovensku

Registrácia pobytu na Slovensku vám ako občanovi EÚ poskytuje niekoľko práv a výhod, medzi ktoré patria:

  • Právo na zamestnanie a podnikanie: Môžete pracovať alebo podnikať na Slovensku bez potreby získania pracovného povolenia.
  • Prístup k sociálnym službám a dávkam: Máte rovnaký prístup k sociálnym službám, dávkam a podpore ako občania Slovenska.
  • Prístup k vzdelávaniu: Môžete študovať na slovenských školách a univerzitách za rovnakých podmienok ako miestni študenti.
  • Možnosť žiadať o trvalý pobyt: Po piatich rokoch nepretržitého pobytu na Slovensku môžete požiadať o trvalý pobyt.

Registrácia pobytu je nevyhnutným krokom pre občanov EÚ, ktorí sa chcú usadiť na Slovensku dlhodobo. Je to pomerne jednoduchý proces, ktorý vám umožňuje legálne žiť a pracovať na Slovensku, ako aj využívať rôzne sociálne a vzdelávacie služby.

Je dôležité poznamenať, že niektoré požiadavky a dokumenty sa môžu líšiť v závislosti od dĺžky pobytu a účelu pobytu na Slovensku. 

Gerekli belgeler

Başvurmak için aşağıdakiler gereklidir:

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sürecin hızlandırılması

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Dokümantasyonun detaylandırılması

Sizin için sadece Yabancılar Polisine teslim etmeniz gereken eksiksiz bir dosya hazırlayacağız.

Bir şirket veya ticaret kurmak

Vytvoríme Vašú spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Temsilcilik

Başvurunuzu yaptığınız andan itibaren tüm süreci kendi ellerimizle yürüteceğiz ve gerekirse kişisel asistanımız sizi doğrudan ofislerde temsil edecektir.

Neden uzmanların hizmetlerini seçmelisiniz?

Yabancıların başvuru yaparken en sık karşılaştıkları sorun eksik belgeler, yanlış, hatalı onaylı veya Slovak diline kötü çevrilmiş resmi belgelerdir. Bir başka sorun da, genellikle bir iletişim engelinin olduğu yetkililerle iletişim olabilir. 

Üzerinden paylaş
Bağlantıyı kopyala
Tarafından desteklenmektedir Sosyal Snap