Acerca de la compañía

Por qué Qué hacemos

Comercial socios

Preguntar a nosotros

Acerca de Vízum.sk

Sme spoločnosť, ktorá sa aktívne už viac ako 5 rokov venuje poradenstvu cudzincom, v otázkach získania pobytových povolení a zabezpečenia cestovateľských či národných víz vo vzťahu so Slovenskou republikou. Naším klientom poskytujeme rokmi zúročené skúsenosti a znalosti formou konzultácie a poradenstva. Vieme, že právne formy a zákony môžu byť pre cudzincov častokrát ťažko zrozumiteľné, a preto naši kolegovia a partneri majú túto problematiku kvalitné naštudovanú. Naším cieľom pre klientov je, čo najefektívnejšie zjednodušiť proces získania potrebnej dokumentácie a zabezpečenie procesu konania udelenia pobytu, ktorý ukončíme s pozitívnym výsledkom. 
 
Častým problémom pre ktorý nás cudzinci vyhľadávajú je komunikácia so slovenskými úradmi, či neznalosť zákona o pobyte cudzincov. Naša spoločnosť klientov zastupuje počas celého procesu získavania povolenia na pobyt. Našou snahou je, čo najviac eliminovať prípadne zlyhanie žiadateľa v prípadoch neznalosti zákona. Výklad zákona úradmi je častokrát zjednodušovaný, prípadne nesprávne vysvetlený a absentujú dôležité skutočnosti a fakty, ktoré do konania zasahujú. Z toho dôvodu poskytujeme cudzincom odborné poradenstvo, ktoré sa striktne opiera o zákon, no najmä o praktické rady a skúsenosti v tejto oblasti. 

Beneficios de nuestra empresa

Nuestra empresa se centra en dos factores muy importantes fiabilidad y disponibilidad. Por lo tanto, proporcionamos a nuestros clientes el precio más óptimo por los servicios prestados, de modo que se mantenga la calidad del servicio. Al mismo tiempo, en cooperación con nuestros socios, proporcionamos a nuestros clientes otra serie de beneficios ventajosos en forma de descuentos y bonificaciones, tanto por nuestra parte como por parte de nuestros socios comerciales.

¿Qué beneficios obtendrá con nosotros?

Preguntas frecuentes

Doba vypracovania potrebnej dokumentácie závisí najmä od konkrétneho úkonu, je ťažko vo všeobecnosti určiť presný čas. Las tareas más ligeras se pueden procesar en 24 horas, avšak pri žiadosti o pobyt je to okolo 14 dní. Medzi kľúčový faktor sa radia aj skutočnosti ako národnosť cudzinca a jeho predchádzajúce pobyty.

¿A quién hemos ayudado ya?

Prestamos nuestros servicios a clientes de todo el mundo. Tanto a solicitantes individuales como a empresas, que la mayoría de las veces trasladan a sus empleados o abren filiales de sus empresas en Eslovaquia.

Acerca de la compañía
Acerca de la compañía
Acerca de la compañía
Acerca de la compañía
Acerca de la compañía

Nuestros compañeros

Por último, pero no por ello menos importante, es importante mencionar a nuestros socios comerciales, que nos ayudan a garantizar el buen funcionamiento de nuestros servicios y, al mismo tiempo, a completar la prestación de servicios con un alto nivel de complejidad.

logotipo de marena
ms_logo
Acerca de la compañía
logotipo de asistencia axa
Acerca de la compañía

¿Donde puedes encontrarnos?

Nuestra oficina se encuentra en Bratislava, en el distrito de Rača, en la dirección Púchovská 8en los locales del edificio de la sociedad anónima ASV. En los locales hay aparcamiento gratuito. Našim klientom ponúkame klimatizované priestory. V okolí sa nachádza notárský úrad, pošta, rôzne obchody či služby, tak lokalita ponúka kompletnú vybavenosť. V našej kancelárií Vám vždy radi ponúkneme občerstvenie a kávu. Situačne sa nachádzame  v blízkosti cudzineckej polície Bratislava, odhadom 5 minút cesty autom. Dostať sa k nám môžete jednoducho autom aj mestskou hromadnou dopravou (autobus, električka).

Acerca de la compañía
Acerca de la compañía
Acerca de la compañía
Acerca de la compañía
Acerca de la compañía

Declaración importante

Información publicada en este sitio web, o enviados a través de correo electrónico, teléfono y chat no tienen la naturaleza de legal o asesoría fiscal. Toda la información proviene de fuentes disponibles públicamente y es solo de carácter general. Los servicios y la información no tienen el carácter de prestación de servicios jurídicos de acuerdo con normas especiales (por ejemplo, de acuerdo con la Ley n.º 586/2003 Coll. on Advocacy, modificada).

MTS Consulting, s. r. o. no presta servicios en virtud de la Ley nº 586/2003 Coll. 78/1992 Z.z. sobre Asesores Fiscales y la Cámara Eslovaca de Asesores Fiscales, ni en virtud de la Ley nº 39/2015 Z.z., Ley de Seguros.

En el caso de que nuestros clientes requieran servicios jurídicos, de asesoramiento fiscal o de seguros como parte de nuestra actividad, nos dirigimos a las personas autorizadas para prestar estos servicios con el fin de prestarlos.

El usuario del sitio web https://moveto.sk/ porque https://vizum.sk/ reconoce que la empresa MTS Consulting, s. r. o. opera este sitio web y proporciona los servicios enumerados en este sitio web en el ámbito de las operaciones libres, en particular los temas de negocios:
Servicios administrativos, Actividades de consultoría empresarial, organizativa y económica, Servicios informáticos y servicios relacionados con el tratamiento informático de datos, Servicios de publicidad y marketing. La información en este sitio web proviene de fuentes disponibles públicamente y es solo para fines informativos.

MTS Consulting, s. r. o. (en lo sucesivo, el "Proveedor") también declara que todos los datos personales y documentos colocados en los servidores, dominios y subdominios de https://moveto.sk/ o https://vizum.sk/ están protegidos y encriptados.

El operador no es responsable de lo siguiente:
El operador declina la responsabilidad por cualquier daño material o moral sufrido por los usuarios del sitio debido a la información publicada en el sitio, debido a su inexactitud, desactualización o naturaleza no vinculante.
El operador declina toda responsabilidad si la computadora del usuario se infecta con un virus, caballo de Troya u otro contenido potencialmente peligroso mientras visita el sitio.
La información y los materiales proporcionados en el sitio web https://moveto.sk/o https://vizum.sk/, incluidos texto, gráficos, enlaces y otros elementos, se proporcionan "según disponibilidad", "tal como están y se encuentran" ( "como es"). El operador no ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud, adecuación o integridad de la información y los materiales mencionados, la posibilidad de aplicación comercial, la idoneidad para un propósito determinado y declara que los materiales o la información antes mencionados pueden contener datos erróneos.
El operador declara que toda la información del producto publicada en los sitios web https://moveto.sk/ o https://vizum.sk/ puede no ser precisa. Para la precisión de la información relacionada con productos y servicios específicos, el visitante del sitio/interesado en los servicios está obligado a seguir las leyes pertinentes, los términos y condiciones generales, o consultar directamente con el operador.

Compartir vía
Copiar enlace