O spoločnosti

Čomu sa venujeme?

Spýtajte sa nás

O spoločnosti

Sme spoločnosť, ktorá sa aktívne už viac, ako 5 rokov venuje poradenstvu cudzincom v otázkach získania prechodných alebo trvalých pobytov a zabezpečenia cestovateľských či národných víz vo vzťahu so Slovenskou republikou. Naším klientom poskytujeme rokmi zúročené skúsenosti formou konzultácie a poradenstva. Vieme, že právne formy a zákony sú pre cudzincov častokrát ťažko pochopiteľné, a preto naši pracovníci a partneri majú túto problematiku kvalitné naštudovanú. Naším cieľom pre klientov je, čo najefektívnejšie zjednodušiť proces získania potrebnej dokumentácie a zabezpečenie procesu konania udelenia pobytu. 
 
Častým problémom pre ktorý nás cudzinci vyhľadávaju je komunikácia so slovenskými úradmi. Naša spoločnosť klientov zastupuje počas celého procesu získavania povolenia na pobyt. Našou snahou je, čo najviac eliminovať prípadne zlyhanie žiadateľa v prípadoch neznalosti zákona. Výklad zákona úradmi je častokrát zjednodušovaný, prípadne nesprávne vyjadrený pre cudzincov. Ktorý následne majú komplikácie pri získavaní tohto povolenia. Z toho dôvodu poskytujeme cudzincom odborné poradenstvo, ktoré sa striktne opiera o zákon a praktické rady a skúsenosti. 

Benefity našej spoločnosti

Naša spoločnosť sa zameriava na dva faktory – spoľahlivosť a dostupnosť. Preto našim klientom poskytujeme najoptimálnejšiu cenu za poskytované služby tak, aby zostala zachovaná kvalita služieb. Zároveň v spolupráci s našimi partnermi poskytujeme klientom množstvo ďalších výhodných benefitov vo forme zliav.

Aké benefity u nás získate?

Často kladené otázky

Doba vypracovania dokumentácie potrebnej závisí najmä od konkrétneho úkonu, je ťažko vo všeobecnosi určiť presný čas. Ľahšie úkony je možné spracovať do 24 hodín, avšak pri žiadosti o pobyt je to okolo 14 dní. Medzi kľúčový faktor sa radí aj skutočnosti ako národnosť cudzinca a jeho predchádzajúce pobyty.

Kde nás nájdete?

Naša kancelária sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Rača, na adrese Púchovská 8. V areáli sa nachádza bezplatné parkovisko, kompletná vybavenosť v okolí. V našej kancelárií Vám ponúkneme občerstvenie a kávu. Nachádzame sa blízko cudzineckej policií v Bratislave, odhadom 5 minút cesty autom. Dostať sa k nám môžete jednoducho aj mestskou hromadnou dopravou, autobusom či električkou. 

kancelaria

Dôležité prehlásenie

Informácie zverejnené na tejto webstránke, resp. podávané prostredníctvom e-mailu, telefónu a chatu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov).

Spoločnosť MTS Consulting, s.r.o. neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, ani podľa zákona č. 39/2015 Z.z., Zákon o poisťovníctve.

V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, daňové poradenstvo alebo služby poisťovníctva, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

Používateľ webstránky https://moveto.sk/ lebo https://vizum.sk/ berie na vedomie, že spoločnosť MTS Consulting, s.r.o. prevádzkuje túto webstránku a poskytuje služby uvedené na tejto webstránke v rámci voľných živností, najmä predmetov podnikania:
Administratívne služby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, Reklamné a marketingové služby. Informácie na tejto webstránke sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba informačný charakter.

Spoločnosť MTS Consulting, s.r.o. (ďalej len „prevadzkovateľ“) zároveň prehlasuje že všetky osobné údaje a dokumenty umiestňované na serveroch, doménach a subdoménach https://moveto.sk/ alebo https://vizum.sk/ sú chránené a šifrované.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za následovné:
Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť za akékoľvek majetkové, alebo nemajetkové ujmy, ktoré vzniknú používateľom stránok z dôvodu informácií na stránkach zverejnených, z dôvodu ich nesprávnosti, neaktuálnosti, alebo nezáväznosti.
Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.
Informácie a materiály uvedené na webových stránkach https://moveto.sk/alebo https://vizum.sk/, vrátane textu, grafiky, odkazov a ďalších položiek, sú poskytnuté „tak, ako sú k dispozícii“, „tak, ako stojí a leží“ („as is“). Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a materiálov, možnosť obchodného uplatnenia, vhodnosť pre určitý účel či a prehlasuje, že vyššie uvedené materiály či informácie môžu obsahovať chybné údaje.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky produktové informácie uverejnené na webových stránkach  https://moveto.sk/ alebo https://vizum.sk/ nemusia byť presné. Pre presnosť informácií týkajúcich sa konkrétnych produktov a služieb je návštevník stránky/záujemca o služby povinný riadiť sa príslušnými zákonmi, všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne sa informovať priamo u prevádzkovateľa.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz