O spoločnosti

Čomu sa venujeme?

Obchodní partneri

Spýtajte sa nás

O spoločnosti Vízum.sk

Sme spoločnosť, ktorá sa aktívne už viac ako 5 rokov venuje poradenstvu cudzincom, v otázkach získania pobytových povolení a zabezpečenia cestovateľských či národných víz vo vzťahu so Slovenskou republikou. Naším klientom poskytujeme rokmi zúročené skúsenosti a znalosti formou konzultácie a poradenstva. Vieme, že právne formy a zákony môžu byť pre cudzincov častokrát ťažko zrozumiteľné, a preto naši kolegovia a partneri majú túto problematiku kvalitné naštudovanú. Naším cieľom pre klientov je, čo najefektívnejšie zjednodušiť proces získania potrebnej dokumentácie a zabezpečenie procesu konania udelenia pobytu, ktorý ukončíme s pozitívnym výsledkom. 
 
Častým problémom pre ktorý nás cudzinci vyhľadávajú je komunikácia so slovenskými úradmi, či neznalosť zákona o pobyte cudzincov. Naša spoločnosť klientov zastupuje počas celého procesu získavania povolenia na pobyt. Našou snahou je, čo najviac eliminovať prípadne zlyhanie žiadateľa v prípadoch neznalosti zákona. Výklad zákona úradmi je častokrát zjednodušovaný, prípadne nesprávne vysvetlený a absentujú dôležité skutočnosti a fakty, ktoré do konania zasahujú. Z toho dôvodu poskytujeme cudzincom odborné poradenstvo, ktoré sa striktne opiera o zákon, no najmä o praktické rady a skúsenosti v tejto oblasti. 

V médiach

Benefity našej spoločnosti

Naša spoločnosť sa zameriava na dva najdôležitejšie faktory – spoľahlivosť a dostupnosť. Preto našim klientom poskytujeme najoptimálnejšiu cenu za poskytované služby tak, aby ostala zachovaná kvalita služieb. Zároveň v spolupráci s našimi partnermi poskytujeme klientom množstvo ďalších výhodných benefitov vo forme zliav a bonusov, ako od nás tak od našich obchodných partnerov.

Aké benefity u nás získate?

Často kladené otázky

Doba vypracovania potrebnej dokumentácie závisí najmä od konkrétneho úkonu, je ťažko vo všeobecnosti určiť presný čas. Ľahšie úkony je možné spracovať do 24 hodín, avšak pri žiadosti o pobyt je to okolo 14 dní. Medzi kľúčový faktor sa radia aj skutočnosti ako národnosť cudzinca a jeho predchádzajúce pobyty.

Komu sme už pomohli?

Naše služby poskytujeme klientom z celého sveta. Ako jednotlivým žiadateľom, tak spoločnostiam, ktoré najčastejšie relokujú svojich zamestnancov alebo otvárajú dcérske podniky svojich spoločnosti na Slovensku.

Emerson Logo
o spoločnosti
o spoločnosti
Sobi Logo
Malina Logo
o spoločnosti
ZTE CZECH
BDO Logo
HFS Logo

Naši partneri

V neposlednom rade je dôležité uviesť našich obchodných partnerov, ktorí nám vzájomnou spoluprácou pomáhajú zabezpečiť plynulí chod a fungovanie nami zabezpečovaných služieb a zároveň dostavať poskytovanie služieb na vysokú úroveň komplexnosti.

mareena logo
FInportal
logo axa asistance
o spoločnosti
ms_logo
Agentúra Kvalitný preklad
DHL_logo_okruhle

Kde nás nájdete?

Naša kancelária sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Rača, na adrese Púchovská 8, v priestoroch budovy akciovej spoločnosti ASV. V areáli sa nachádza bezplatné parkovisko. Našim klientom ponúkame klimatizované priestory. V okolí sa nachádza notársky úrad, pošta, rôzne obchody či služby, tak lokalita ponúka kompletnú vybavenosť. V našej kancelárií Vám vždy radi ponúkneme občerstvenie a kávu. Situačne sa nachádzame  v blízkosti cudzineckej polície Bratislava, odhadom 5 minút cesty autom. Dostať sa k nám môžete jednoducho autom aj mestskou hromadnou dopravou (autobus, električka).

o spoločnosti
o spoločnosti
o spoločnosti
o spoločnosti
o spoločnosti

Dôležité prehlásenie

Informácie zverejnené na tejto webstránke, resp. podávané prostredníctvom e-mailu, telefónu a chatu nemajú charakter právneho, resp. daňového poradenstva. Všetky informácie sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba všeobecný charakter. Služby a informácie nemajú charakter poskytovania právnych služieb podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov).

Spoločnosť MTS Consulting, s. r. o. neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, ani podľa zákona č. 39/2015 Z.z., Zákon o poisťovníctve.

V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, daňové poradenstvo alebo služby poisťovníctva, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

Používateľ webstránky https://moveto.sk/ lebo https://vizum.sk/ berie na vedomie, že spoločnosť MTS Consulting, s. r. o. prevádzkuje túto webstránku a poskytuje služby uvedené na tejto webstránke v rámci voľných živností, najmä predmetov podnikania:
Administratívne služby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, Reklamné a marketingové služby. Informácie na tejto webstránke sú z verejne dostupných zdrojov a majú iba informačný charakter.

Spoločnosť MTS Consulting, s. r. o. (ďalej len “prevadzkovateľ”) zároveň prehlasuje že všetky osobné údaje a dokumenty umiestňované na serveroch, doménach a subdoménach https://moveto.sk/ alebo https://vizum.sk/ sú chránené a šifrované.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za následovné:
Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť za akékoľvek majetkové, alebo nemajetkové ujmy, ktoré vzniknú používateľom stránok z dôvodu informácií na stránkach zverejnených, z dôvodu ich nesprávnosti, neaktuálnosti, alebo nezáväznosti.
Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne nebezpečným obsahom.
Informácie a materiály uvedené na webových stránkach https://moveto.sk/alebo https://vizum.sk/, vrátane textu, grafiky, odkazov a ďalších položiek, sú poskytnuté “tak, ako sú k dispozícii”, “tak, ako stojí a leží” (“as is”). Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a materiálov, možnosť obchodného uplatnenia, vhodnosť pre určitý účel či a prehlasuje, že vyššie uvedené materiály či informácie môžu obsahovať chybné údaje.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky produktové informácie uverejnené na webových stránkach  https://moveto.sk/ alebo https://vizum.sk/ nemusia byť presné. Pre presnosť informácií týkajúcich sa konkrétnych produktov a služieb je návštevník stránky/záujemca o služby povinný riadiť sa príslušnými zákonmi, všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne sa informovať priamo u prevádzkovateľa.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz