Prechodný pobyt – štúdium

Čo získate?

Cena služby

1.000 € / osoba

+ DPH, správne poplatky a preklady

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Prechodný pobyt - Štúdium

Povolenie na pobyt pre zahraničných študentov

Poskytujeme kompletný právny servis pre zahraničných študentov z tretích krajín a vybavenia pobytu na území SR. 

Cudzinec (štátny príslušník tretej krajiny) môže získať prechodný pobyt na účel štúdia v Slovenskej republike, ak:

1. je žiakom dennej formy štúdia strednej školy a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 20 rokov; ak ide o žiaka nadstavbového štúdia, kvalifikačného štúdia, špecializačného štúdia alebo vyššieho odborného štúdia ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 23 rokov

2. je študentom vysokej školy alebo

3. sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike. 

V roku 2021 platí pre prechodný pobyt na účel štúdia vekový limit pre priznanie prechodného pobytu študentom stredných škôl a vypadla možnosť získania prechodného pobytu z dôvodu štúdia na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 hodín týždenne. 

Podľa dôvodovej správy „zmena nezakazuje cudzincom s oprávneným pobytom študovať na jazykovej škole v Slovenskej republike, len samotné štúdium na jazykovej škole nebude dôvodom na udelenie prechodného pobytu.” 

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Založenie spoločnosti alebo živnosti

Vytvoríme Vašú spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Zastupovanie

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent bude zastupovať priamo na úradoch.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. 

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz