Cestovné a zdravotné poistenie

Balíky a ceny

Cestovné a zdravotné poistenie

Cestovné poistenie

Poistenie ktoré slúži ako pre občanov SR, tak pre občanov cudzích krajín. Zabezpečuje lekársku starosostlivosť a preplatenie nákladov spojených s ňou vo väčšine krajín sveta.

od 55 EUR

/ mesiac

Zdravotné poistenie cudzincov

Nevyhnutné zdravotné poistenie cudzincov pri ceste na Slovensko, či za účelom turistiky alebo vybavenia úradných záležitosti.
Bez uravretého cestovného poistenia bude žiadosť o vízum zamietnutá.

od 35 EUR

/ mesiac

POTREBNÉ PRE VÍZUM

PRI CESTE DO ZAHRANIČIA

Komplexné poistenie cudzincov

V prípade pracovnej cesty, štúdia alebo akejkoľvek návštevy SR na obdobie dlhšie ako 90 dní, je cudzinec povinný uzatvoriť komplexné zdravotné poistenie ktoré zahŕňa preventívnu a akútnu základnu starostlivosť. 

od 50 EUR

/ mesiac

Cestovné poistenie je neodmysliteľnou súčasťou plánovania a zabezpečenia bezpečnej a bezproblémovej cesty. Je to špeciálna forma poistenia navrhnutá na ochranu cestovateľov pred rizikami a nečakanými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, majetok alebo samotnú cestu. Poskytuje nielen finančnú ochranu, ale aj psychologický pokoj, vedomie toho, že v prípade problémov majú k dispozícii pomoc a podporu.

Funkcie cestovného poistenia

  1. Lekársky a zdravotnícky krytý: Jednou z najdôležitejších funkcií cestovného poistenia je krytie zdravotných nákladov. To zahŕňa lekársku starostlivosť, nemocnice, ambulantné procedúry, lieky a ďalšie zdravotnícke služby. Bez tohto typu poistenia by cestovatelia mohli čeliť vysokým nákladom v prípade úrazu alebo choroby počas cesty, čo by mohlo vážne ovplyvniť ich finančnú situáciu.

  2. Náhrada za stratu batožiny: Ďalšou bežnou funkciou cestovného poistenia je krytie strát alebo krádeží batožiny. Cestovatelia môžu získať náhradu za osobné predmety, oblečenie a iné veci, ktoré boli stratené alebo ukradnuté počas cesty. Tento prvok poistenia je dôležitý najmä pri dlhších alebo medzinárodných cestách, kde je riziko strát vyššie.

  3. Zrušenie alebo oneskorenie letu: Cestovné poistenie tiež často zahŕňa krytie pre prípad zrušenia alebo výrazného oneskorenia letu. Tento prvok poskytuje náhradu za náklady na ďalšie ubytovanie, stravu alebo alternatívnu dopravu, ak cestovateľ nemôže pokračovať v plánovanej ceste kvôli problémom so vzdušnou dopravou.

  4. Repatriácia alebo návrat do krajiny pôvodu: V prípade vážneho zdravotného problému alebo úrazu, ktorý si vyžaduje lekársku evakuáciu alebo repatriáciu do domovskej krajiny, cestovné poistenie môže kryť náklady na medzinárodný letecký transport, zdravotnú asistenciu a koordináciu.

  5. Asistenčné služby: Tieto služby zahŕňajú 24-hodinovú asistenčnú linku, ktorá je k dispozícii pre cestovateľov v prípade núdze alebo urgentných situáciách. Môžu poskytnúť rady, koordinovať lekársku starostlivosť, zabezpečiť alternatívnu dopravu alebo pomôcť s nájdením stratených vecí.

Dôležitosť cestovného poistenia

  • Prevencia finančných rizík: Cestovné poistenie chráni cestovateľov pred vysokými nákladmi spojenými s neočakávanými udalosťami počas cesty. To zahŕňa nielen zdravotné problémy, ale aj finančné straty spojené so stratenou batožinou, zrušenými letmi alebo inými komplikáciami.

  • Psychologický komfort: Mnohí cestovatelia si cenia pokoj, ktorý poskytuje cestovné poistenie. Vedomie toho, že majú prístup k lekárskej starostlivosti a pomoci v prípade potreby, znižuje stres a umožňuje im sústrediť sa na pozitívne stránky svojej cesty.

  • Praktická podpora: Okrem finančnej ochrany poskytuje cestovné poistenie aj praktickú podporu v prípade rôznych nepríjemností, ktoré môžu ovplyvniť priebeh cesty. Asistenčné služby sú k dispozícii pre rýchlu reakciu a riešenie problémov.

Cestovné poistenie je pre cestovateľov neoceniteľným nástrojom na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany a pohodlia počas cesty. Jeho široké pokrytie a rôzne výhody robia z cestovného poistenia nevyhnutnú súčasť plánovania každej cesty, bez ohľadu na jej cieľ a dĺžku. Investícia do cestovného poistenia prináša cestovateľom nielen právnu a finančnú istotu, ale aj psychologický komfort a istotu, že sú dobre pripravení na rôzne možné udalosti počas svojej cesty.

cestovné a zdravotné poistenie

máte ďalšie otázky?

Zavolajte nám+421 910 550 005

neviete ako ďalej?

Potrebujete poradiť? Zavolajte nám

Ochotne Vám radi poradíme prostredníctvom emailu info@vizum.sk alebo nám zavolajte. Ak Vám nebudeme vedieť poradiť, spojíme Vás so špecializovaným poistným agentom.

 

Služby cestovného a zdravotného poistenia zabezpečuje a sprostredkúva GolfPort, s.r.o., IČO: 44393679, a to prostredníctvom AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČO: 256 95 215. Spoločnosť MTS Consulting, s.r.o. neposkytuje služby poisťovníctva podľa č. 39/2015 Z. z. Zákona o poisťovníctve. Naša spoločnosť sprostredkúva výhradne propagáciu týchto služieb.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz