Zdravotné poistenie cudzincov

Online žiadosť

Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov na Slovensku je dôležitou súčasťou zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktoré nemajú slovenské občianstvo, ale plánujú sa zdržiavať na území Slovenskej republiky. Toto poistenie pokrýva náklady na liečbu v prípade úrazu alebo choroby a je nevyhnutné pre legálny pobyt cudzincov na Slovensku.

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre komplexnú alebo neodkladnú starostlivosť od AXA.
Zdravotné poistenie cudzincov je určené cudzím štatnym príslušníkom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky a  nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia. 

Podľa slovenských zákonov je zdravotné poistenie cudzincov povinné pre všetkých cudzincov, ktorí plánujú zostať na území Slovenska dlhšie ako 90 dní. Toto je nevyhnutné pre získanie pobytového povolenia. Bez platného zdravotného poistenia nie je možné získať ani predĺžiť povolenie na pobyt.

Poistenie spĺňa legislatívne  podmienky  Zákona o pobyte cudzincov na území Slovenska z rôznych dôvodov – krátkodobo (vízum) alebo dlhodobo (prechodný pobyt),  je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy a akceptované cudzineckou políciou.
Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.

Môžete si vybrať z 2 základných variantov Komplexná starostlivosť a Neodkladná starostlivosť.

zdravotné poistenie cudzincov axa

Výhody Zdravotného poistenia cudzincov od AXA

Jednoduchosť

• Jednoduché a intuitívne uzatvorenie v našom on-line prostredí, žiadna administratíva. 10 klientských údajov + 2 kliky a hotovo.
• Rýchle a profesionálne riešenie zdravotných problémov a likvidácia poistných udalostí.

Kvalita

• Optimálna ochrana pri nepredvídaných zdravotných komplikáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu na Slovensku.

• Získavate kvalitné zdravotné poistenie a asistenciu. Naša značka vám prináša spoľahlivú a rýchlu pomoc s vysokou úrovňou starostlivosti, ktorú zaručujú medzinárodné štandardy AXA.

Kvalita

• Denne sa staráme o tisícky klientov po celej Európe v spolupráci s našimi pobočkami a osvedčenými partnermi a vďaka tomu sú naše služby nielen kvalitné, ale aj cenovo výhodné.

Nechajte sa presvedčiť, že naše poistenie je viac ako služba.

Môžete si vybrať z 2 základných variantov...

Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.

Poistenie liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti zahrnuje: úhradu účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, tj. liečenie či ošetrenie, zahrnujúce diagnostické postupy, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie.

Vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti. Jednoducho – nielen akútne zhoršenie zdravotného stavu, avšak aj prevencia, praktický lekár, pediater, gynekológ, povinné očkovanie, kontrolné vyšetrenia apod. Môžete si vybrať z variantov STANDARD, ktorý pokrýva komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo MATKA – tento program zahŕňa poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti poistenej matky v súvislosti s jej tehotenstvom a pôrodom.

Nad rámec rozsahu poistného programu ŠTANDARD je poistená aj popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca poistenej, ktorý sa narodil počas trvania jej poistenia. Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poistenie cudzincov je neoddeliteľnou súčasťou života cudzincov na Slovensku, zabezpečujúce prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti a podporujúce ich finančnú stabilitu v prípade zdravotných problémov. Pre cudzincov je dôležité zabezpečiť si adekvátne poistenie ešte pred príchodom na Slovensko, aby sa predišlo komplikáciám pri vybavovaní pobytového povolenia a zaručila sa bezproblémová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz