Prechodný pobyt – zlúčenie rodiny

Čo získate?

Cena služby

1.200 € / osoba

+ DPH, správne poplatky a preklady

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Prechodný pobyt - Zlúčenie rodiny

Povolenie na pobyt pre manželov a rodinných príslušníkov

Účel zlúčenia rodiny pri získaní pobytu cudzincom z tretej krajiny je vhodný pre manžela / manželku, prípadne pre dieťa cudzinca, ktorý už má na Slovensku udelený pobyt. Prípadne, ak žiadajú spolu o pobyt (manžel napríklad na účel podnikania alebo zamestnania) a spolu s ním prichádza na Slovensko aj jeho žena alebo dieťa. Obráťte sa na nás, celý proces zabezpečíme bez komplikácií. 

V prípade, že ste sa rozhodli žiť na území Slovenska so svojou rodinou, zákon o pobyte cudzincov Vám umožňuje už pri podaní prvej žiadosti o udelenie prechodného pobytu podať dokumenty na zlúčenie rodiny. Najdôležitejšou z podmienok ale je, aby hlavnej zodpovednej osobe za pobyt – garantovi – bol udelený prechodný pobyt za iným účelom – podnikanie, zamestnanie. Požiadať o zlúčenie rodiny je ale možné aj kedykoľvek v priebehu trvania Vášho prechodného pobytu.

Pobyt je možné získať do skončenia platnosti pobytu osoby, ku ktorej si žiadateľ uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac však na 5 rokov.

Prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny je možné udeliť občanovi, ktorý je:

  • rodinným príslušníkom osoby s trvalým alebo prechodným pobytom.
  • Príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy. 

Za rodinného príslušníka sa považuje:

  • manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
    slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom
  • nezaopatrené dieťa mladšie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu
  • rodič osoby s udeleným pobytom, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť a v krajine, z ktorej pochádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu

Počas udeleného prechodného pobytu je možné:

podnikať, pracovať s platným povolením na zamestnanie v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu, pracovať bez potreby ďalších povolení v období po uplynutí 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu,
študovať.

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou dolóžkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Legalizácia matričných dokladov

Pomôžeme Vám legalizovať resp. uznať zahraničné úradné dokumenty pre použitie v prípade žiadosti o zlúčenie rodiny k získaniu trvalého pobytu.

Zastupovanie

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent bude zastupovať priamo na úradoch.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. 

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz