Ubytovanie cudzincov

Čo získate?

Cena služby

od 350 EUR

+ DPH, správne poplatky

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Ubytovanie cudzincov

Aké ubytovanie zabezpečujeme a prečo je potrebné mať ubytovanie?

Jednou zo základných zákonných podmienok získania povolenia na pobyt je ubytovanie, preto sme sa rozhodli po dlhoročnom pôsobení a požiadavkách našich klientov sprostredkovať aj služby zabezpečenia ubytovania.
V spolupráci s našim partnerom Vám prinášame možnosť zabezpečiť ubytovanie v každom okrese Slovenskej republiky ešte pred príchodom na Slovensko a pred udelením samotného povolenia na pobyt. Povinnosťou žiadateľa o pobyt je predložiť ku žiadosti o pobyt aj ubytovanie najmenej na šesť mesiacov v prípade prechodného pobytu. V spolupráci s naším partnerom je možné po príchode na územie Slovenskej republiky zabezpečiť ubytovanie presne podľa Vašej predstavy. Zároveň Vám naši agenti môžu pomôcť aj s kúpou nehnuteľnosti alebo dlhodobým ubytovaním.

Ako musí dokladovať cudzinec ubytovanie na území Slovenskej republiky pre potreby udelenia pobytu?

  • čestným vyhlásením cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti
  • nájomnou zmluvou medzi cudzincom a vlastníkom nehnuteľnosti, resp. poskytovateľom ubytovania
  • čestným vyhlásením o poskytnutí ubytovania cudzincovi 
  • potvrdením ubytovacieho zariadenia
 

Aké sú základné podmienky predloženého potvrdenia ubytovania?

Predložené ubytovanie musí spĺňať požiadavky obyvateľnej nehnuteľnosti a to najmä v evidencií katastrálneho úradu ako rodinný dom alebo bytový dom. Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.  Minimálne požiadavky na vybavenie bytu nižšieho štandardu sú:

  • napojenie na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu, 
  • odvedenie odpadových vôd s technickou možnosťou inštalovania splachovacieho záchoda, 
  • technická možnosť inštalovania vykurovacích telies na lokálne vykurovanie obytných miestností. 
 

Kedy môže polícia odmietnúť predložené potvrdenie o ubytovaní?

Takéto odmietnutie najčastejšie nastáva, v prípadoch, kedy žiadateľ predloží ubytovanie, ktoré je evidované na katastrálnom úrade ako stavba, kancelárske priestory, prípadne vôbec na výpise z listu vlastníctva neeviduje stavbu. Najmä v prípadoch, kedy v domnelosti, že evidovaná hnuteľná stavba je obývateľným priestorom. 

Častokrát sa stretávame hlavne s nesúladom vypracovanej dokumentácie so skutočnostiami uvedenými na katastrálnom úrade, prípadne s ťarchou alebo nevysporiadaným vlastníctvom poskytovaného ubytovania jej vlastníkmi. 

Aké ubytovanie poskytujeme?

Každé ubytovanie ktoré poskytuje náš partner je plne v súlade so zákonom o pobyte cudzincov a s ustanoveniami Ministerstva zdravotníctva podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. Ide o ubytovne a súkromných ubytovateľov, ktorých obytné priestory spĺňajú všetky štandardy pre poskytovanie takejto služby.

Potrebné dokumenty

Pre vydanie súhlasu s ubytovaním potrebujeme:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Založenie spoločnosti alebo živnosti

Vytvoríme Vašu spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz