Turistické víza na Slovensko

narodne viza

Turistické víza na Slovensko (typ C)

Inak známe aj ako Schengenské vízum

Slovenská republika, známa svojou bohatou históriou, malebnými mestami a nádhernou prírodou, je obľúbeným cieľom turistov z celého sveta. Ako člen Európskej únie a schengenského priestoru ponúka Slovensko pomerne jednoduchý proces získania turistických víz pre občanov mnohých krajín. Tento článok vám poskytne ucelený prehľad o tom, ako získať turistické vízum do Slovenskej republiky a na čo by ste nemali zabudnúť pri plánovaní svojej návštevy.

Ak ste občanom krajiny, ktorá nie je na zozname bezvízových štátov, budete musieť požiadať o turistické vízum pred príchodom na Slovensko. Žiadosť podávate osobne na slovenskom veľvyslanectve alebo konzulárnom úrade vo svojej krajine alebo v krajinách susediacich, ak sa veľvyslanectvo nachádza tam.

Predtým, než začnete plánovať svoju cestu na Slovensko, je dôležité zistiť, či ako turista potrebujete vízum. Občania krajín Európskej únie, EHP a niektorých ďalších štátov (napr. USA, Kanada) môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky bez víza na krátkodobý pobyt (do 90 dní). Zoznam krajín s bezvízovým stykom nájdete na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Turistické víza na Slovensko je druhom víza, ktoré umožňuje cudzincovi časovo obmedzený vstup, resp. pobyt na území určitého štátu, alebo skupiny štátov, pričom účelom tohoto vstupu a pobytu je turizmus.

Víza automaticky neoprávňujú ich majiteľa na vstup do krajiny. Konečné právo rozhodnúť, či človek môže, alebo nemôže vstúpiť na územie krajiny, má príslušný bezpečnostný orgán štátu na hraničnom prechode či letisku.

Vydávanie turistických víz sa v zásade uskutočňuje dvoma spôsobmi:

  • víza je potrebné požiadať vopred na príslušnom zastupiteľskom úrade
  • víza môžu byť  vydané pri vstupe do krajiny (na hraniciach alebo letisku)

Aké dokumenty potrebujete?

Pre získanie turistického vízum potrebujete:

Dôležité vedieť

Časovo obmedzené

Turistické vízum sa udeľuje žiadateľovi najviac po dobu 90 dní za účelom turistiky.

Rýchle vybavenie

O udelení vízium rozhodne MZV SR do 15 dní.

Platné v EÚ

Tento druh víz môžete využiť aj na území iných členských štátov EÚ. Avšak nie automatický.

Zjednodušené vízum

Nakoľko toto vízum slúži na účely turistiky alebo návštevy, celý proces udelenia je zjednodušený a procesne rýchly.

Podstatné informácie

Pre cestovateľov sú najmenej obmedzujúce víza, ktoré je možné dostať priamo pri vstupe do krajiny – teda na hraničnom prechode alebo po pristátí na letisku. Takéto víza zvyčajne nemajú žiadne podmienky.

Niekedy je ich vydanie podmienené zaplatením administratívneho poplatku. Tieto víza je možné považovať skôr za „vstupné“ či dodatočný zdroj príjmov miestnych vlád.

Pri vízach, ktoré je potrebné vybavovať vopred na príslušnom zastupiteľskom úrade ide o neporovnateľne náročnejšiu záležitosť. Záujemca o vízum musí osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca navštíviť diplomatické zastúpenie príslušného štátu, kde požiada o udelenie víza. Keďže nie všetky štáty majú svoje zastupiteľské úrady v každom štáte sveta, kvôli vízam musia záujemcovia často vycestovať do susedných krajín, respektíve krajín, kde daná krajina má príslušný úrad oprávnený vydávať víza.So získaním víz pred vstupom do krajiny sú neraz spojené rôzne podmienky.

Pri turistických vízach ide zväčša o predloženie zakúpeného cestovného lístku (letenky) či rezerváciu ubytovania, alebo dokladu o dostatočnom finančnom zabezpečení pobytu. Častou náležitosťou žiadosti o vízum je aj tzv. „pozývací list“ (tiež „voucher“), ktorý je akýmsi zdôvodnením cesty a vydáva ho miestny hotel, alebo miestna turistická agentúra či hostiteľská rodina.Turistické víza sa vydávajú na časovo obmedzenú dobu, zväčša do 30 dní. Turistické víza môžu držiteľa oprávňovať na jeden alebo viacero vstupov/výstupov. Podľa toho rozlišujeme:

  • jednovstupové vízum
  • viacvstupové vízum

Čo získate?

Cena služby

od 60 € / osoba

+ DPH, správne poplatky

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz