Registrácia občana Európskej únie

Čo získate?

Cena služby

550 € / osoba

+ DPH, správne poplatky a preklady

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Registrácia občana Európskej únie

Povolenie na pobyt občana členského štátu Európskej únie

Slovensko je členom Európskej únie (EÚ) a preto poskytuje svojim občanom, ako aj občanom ostatných členských štátov EÚ, právo voľne sa pohybovať a usadiť sa na svojom území. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o tom, ako môžu občania EÚ získať registráciu na Slovensku a aké sú ich práva.

Registrácia občana Európskej únie (ďalej aj ako “občan EÚ”) na Slovensku je proces, ktorým sa EÚ občan stáva registrovaným v Slovenskej republike a získava tak určité práva a povinnosti v súlade so zákonom. Občan EÚ, ktorý pobýva na území Slovenskej republiky dlhšie ako 90 dní, musí podať žiadosť o registráciu.

Práva občana EÚ registrovaného na Slovensku

Registrácia pobytu na Slovensku vám ako občanovi EÚ poskytuje niekoľko práv a výhod, medzi ktoré patria:

  • Právo na zamestnanie a podnikanie: Môžete pracovať alebo podnikať na Slovensku bez potreby získania pracovného povolenia.
  • Prístup k sociálnym službám a dávkam: Máte rovnaký prístup k sociálnym službám, dávkam a podpore ako občania Slovenska.
  • Prístup k vzdelávaniu: Môžete študovať na slovenských školách a univerzitách za rovnakých podmienok ako miestni študenti.
  • Možnosť žiadať o trvalý pobyt: Po piatich rokoch nepretržitého pobytu na Slovensku môžete požiadať o trvalý pobyt.

Registrácia pobytu je nevyhnutným krokom pre občanov EÚ, ktorí sa chcú usadiť na Slovensku dlhodobo. Je to pomerne jednoduchý proces, ktorý vám umožňuje legálne žiť a pracovať na Slovensku, ako aj využívať rôzne sociálne a vzdelávacie služby.

Je dôležité poznamenať, že niektoré požiadavky a dokumenty sa môžu líšiť v závislosti od dĺžky pobytu a účelu pobytu na Slovensku. 

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Založenie spoločnosti alebo živnosti

Vytvoríme Vašú spoločnosť ktorej konateľom a majiteľom sa stanete v deň udelenia prechodného pobytu. Bez potreby zloženia základného imania.

Zastupovanie

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent bude zastupovať priamo na úradoch.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. 

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz