Trvalý pobyt cudzincov

Čo získate?

Cena služby

1.400 € / osoba

+ DPH, správne poplatky a preklady

Cena služby sa môže líšiť v závislosti od potreby klienta a vykonaných úkonov. Pre presnú cenu je potrebné spraviť základnú analýzu Vašej potreby.

Online formulár

Trvalý pobyt cudzincov

Dlhodobý pobyt štátných príslušníkov tretej krajiny

Trvalý pobyt cudzincov na Slovensku je kľúčovým krokom pre cudzincov, ktorí sa rozhodnú dlhodobo žiť a pracovať v tejto krajine. Trvalý pobyt cudzincov ponúka istotu a právnu stabilitu, ktorá im umožňuje integrovať sa do spoločnosti a plniť svoje životné plány. Článok sa zameria na práva, povinnosti a proces získania trvalého pobytu cudzincov na Slovensku.

Získanie trvalého pobytu cudzincov na Slovensku poskytuje cudzincovi stabilitu a právnu istotu na dlhodobý pobyt. Tento štatút je dôležitým krokom pre tých, ktorí chcú žiť a pracovať na Slovensku dlhodobo, či už z pracovných, rodinných alebo iných osobných dôvodov. Rovnako podporuje integráciu cudzincov do slovenskej spoločnosti a prispieva k multikultúrnej pestrnosti krajiny.

Kto môže požiadať o trvalý pobyt cudzincov?

O trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať:

 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je manželom/manželkou občana Slovenskej republiky.
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je dieťaťom občana Slovenskej republiky.
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý na Slovensku dlhodobo a legálne žije a pracuje.
 • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má iné oprávnené dôvody pre trvalý pobyt (napr. humanitárne dôvody).

Druhy trvalého pobytu

 1. Trvalý pobyt na päť rokov: Toto je prvá fáza trvalého pobytu, ktorú môže získať cudzinec po splnení zákonných podmienok.
 2. Neobmedzený trvalý pobyt: Po uplynutí piatich rokov trvalého pobytu môže cudzinec požiadať o neobmedzený trvalý pobyt, ktorý je platný na neobmedzenú dobu.

Požiadavky na trvalý pobyt

Aby ste mohli získať trvalý pobyt, musíte splniť niekoľko požiadaviek:

 • Platný cestovný pas.
 • Dôkaz o legálnom pobyte na Slovensku.
 • Doklad o zdravotnom poistení.
 • Doklad o finančných prostriedkoch na pokrytie pobytu.
 • Bezúhonnosť (výpis z registra trestov).
 • Doklad o ubytovaní na Slovensku.

Často kladené otázky (FAQ)

Ako dlho trvá vybavenie žiadosti o trvalý pobyt?

 • Proces vybavenia žiadosti môže trvať niekoľko mesiacov, preto je dôležité začať s prípravou dokumentov v dostatočnom predstihu.

Môžem pracovať na Slovensku s trvalým pobytom?

 • Áno, držitelia trvalého pobytu majú právo pracovať na Slovensku bez potreby ďalších povolení.

Môžem cestovať do iných krajín EÚ s trvalým pobytom na Slovensku?

 • Držitelia trvalého pobytu na Slovensku môžu cestovať do iných krajín EÚ na krátkodobé pobyty (do 90 dní) bez potreby víz.štátny príslušník tretej krajiny

Trvalý pobyt cudzincov na Slovensku je proces, ktorý poskytuje cudzincom práva na dlhodobý pobyt a integračnú istotu. Súvisí s istými povinnosťami, ktoré sú súčasťou ich záväzkov voči slovenskému štátu a spoločnosti. Získanie trvalého pobytu je dôležitým krokom pre cudzincov, ktorí sa rozhodnú usadiť sa a žiť na Slovensku dlhodobo.

Potrebné dokumenty

Pre podanie žiadosti je nevyhnutné:

Ako Vám môžeme pomôcť?

Urýchlenie procesu

Nasmerovanie klienta kde žiadať o ktoré dokumenty, ako ich riadne opatriť potrebnou doložkou či ako správne dokument úradne preložiť.

Vypracovanie dokumentácie

Pripravíme Vám kompletnú zložku ktorú stačí už len podať na oddelenie cudzineckej polície.

Legalizácia matričných dokladov

Pomôžeme Vám legalizovať resp. uznať zahraničné úradné dokumenty pre použitie v prípade žiadosti o zlúčenie rodiny k získaniu trvalého pobytu.

Osobná asistencia

Od podania žiadosti celý proces prevezmeme do vlastných rúk a v prípade potreby Vás náš osobný asistent prevedie počas návštevy cudzineckej polície.

Prečo si vybrať služby odborníkov?

Najčastejším problémom cudzincov pri podávaní žiadosti býva nekompletná dokumentácia, chybná, nesprávne overená či úradne zle preložená do slovenského jazyku. Ďalším problémom môže byť komunikácia s úradmi, kde častokrát prichádza ku komunikačnej bariére. My Vás počas celého procesu budeme sprevádzať a komunikovať s úradmi.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz