Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

nelegalna migracia

Vážení klienti, prinášame Vám informácie o schválení zmeny zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z. Vláda Slovenskej republiky dňa 06.09.2023 schválila podstatnú zmenu, týkajúcu sa najmä nelegálnej migrácie osôb cez územie Slovenskej republiky, kedy po novom Úrad hraničnej a cudzineckej polície nebude povinný začať formálne správne konanie vo veci administratívneho vyhostenia cudzincov. Teda celkovo by táto zmena mala znamenať podstatné […]

Zmena v zákone – podnikanie

zmena zakona podnikanie

Vážení klienti, radi by sme Vás informovali v súvislosti platnosťou nových zmien zákona číslo 150/2022 Z.z. od 01.06.2023, že nastala zmena vo vedení obchodného registra: – pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie obchodný register Mestský súd Bratislava III (pôvodne Okresný súd Bratislava I)– pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie obchodný register Mestský súd Košice (pôvodne […]

Zmena na cudzineckej polícií

oddelenie cudzineckej policie

Vážený klienti, dovoľte nám v krátkosti uviesť dôležité zmeny na cudzineckej polícií od 01.12.2022, ktoré výrazne zlepšujú a majú napomôcť ku pozitívnym zmenám na oddeleniach tohto policajného útvaru. Na úvod, tou najdôležitejšou zmenou je azda samotne podávanie žiadosti o udelenie povolenia na pobyt. Do dnešného dňa bolo potrebné podávať žiadosť na príslušné oddelenie cudzineckej polície […]