Lex Ukrajina – Zmena v poskytovaní príspevkov odídencom

EX UKRAJINA - poskytovanie pomoci odídencom z Ukrajiny bude adresnejšie

Vláda v stredu 5. júna 2024 schválila návrh ministerstva vnútra na úpravy zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktoré sa týkajú azylového konania a poskytovania dočasného útočiska. Snahou je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka zlepšiť a zefektívniť procesy súvisiace s poskytnutím ochrany štátnym príslušníkom z tretích krajín na území Slovenskej republiky. “Bezodplatné ubytovanie sa bude […]

Zvýšenie životného minima v Slovenskej republike

zvyšenie životného minima v slovenskej republike

Vážení klienti, od 1. júla 2024 sa na Slovensku zvýšilo životné minimum na 273,99 €. Medziročné zvýšenie životného minima predstavuje navýšenie o 1,9%. Toto zvýšenie má významné dôsledky nielen pre domácich obyvateľov, ale aj pre žiadateľov o prechodný a trvalý pobyt. Ako ovplyvňuje táto zmena životné podmienky týchto skupín a aké sú jej širšie sociálne […]

Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

Vláda schválila zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Vážení klienti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o aktuálnych zmenách v zákone o pobyte cudzincov č. 404/2011. Viac informácií Vám poskytujeme prostredníctvom zdieľadej tlačovej správy nižšie. Slovensko zosúlaďuje legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Návrh novelizácie zákona č. […]

Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

zmena zakona o pobyte cudzincov 404/2011

Vážení klienti, prinášame Vám informácie o schválení zmeny zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z. Vláda Slovenskej republiky dňa 06.09.2023 schválila podstatnú zmenu, týkajúcu sa najmä nelegálnej migrácie osôb cez územie Slovenskej republiky, kedy po novom Úrad hraničnej a cudzineckej polície nebude povinný začať formálne správne konanie vo veci administratívneho vyhostenia cudzincov. Teda celkovo by táto zmena mala znamenať podstatné […]

Zmena v zákone – podnikanie

zmena zakona podnikanie

Vážení klienti, radi by sme Vás informovali v súvislosti platnosťou nových zmien zákona číslo 150/2022 Z.z. od 01.06.2023, že nastala zmena vo vedení obchodného registra: – pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie obchodný register Mestský súd Bratislava III (pôvodne Okresný súd Bratislava I)– pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie obchodný register Mestský súd Košice (pôvodne […]

Zmena na cudzineckej polícií

oddelenie cudzineckej policie

Vážený klienti, dovoľte nám v krátkosti uviesť dôležité zmeny na cudzineckej polícií od 01.12.2022, ktoré výrazne zlepšujú a majú napomôcť ku pozitívnym zmenám na oddeleniach tohto policajného útvaru. Na úvod, tou najdôležitejšou zmenou je azda samotne podávanie žiadosti o udelenie povolenia na pobyt. Do dnešného dňa bolo potrebné podávať žiadosť na príslušné oddelenie cudzineckej polície […]