Zmena v zákone – podnikanie

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali v súvislosti platnosťou nových zmien zákona číslo 150/2022 Z.z. od 01.06.2023, že nastala zmena vo vedení obchodného registra:

- pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie obchodný register Mestský súd Bratislava III 
(pôvodne Okresný súd Bratislava I)
- pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie obchodný register Mestský súd Košice 
(pôvodne Okresný súd Košice I)

Chceli by sme Vás upozorniť, pokiaľ ste tak neurobili, že je povinné uvádzať vo faktúrach a iných obchodných dokumentoch číslo zápisu a označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal do obchodnej evidencie.

Pokiaľ uvádzate vo svojich dokumentoch pôvodný súd, ktorý vedie zápis Vašej spoločnosti v ORSR, je potrebné zmeniť túto informáciu od 1.6.2023 na aktuálnu.

Na Vašich faktúrach a dokumentoch je potrebné od 01.06.2023 uvádzať nový názov obchodného registra podľa príslušnosti ako je uvedené vo výroku vyššie. V prípade, ak neviete zmenu vykonať sami, obráťte sa na svojho účtovníka alebo poskytovateľa fakturačného systému.

Ďakujeme za pozornosť.

S úctou,
tím Vízum.sk

zmena zakona podnikanie

Zmena v zákone – podnikanie

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali v súvislosti platnosťou nových zmien zákona číslo 150/2022 Z.z. od 01.06.2023, že nastala zmena vo vedení obchodného registra:

– pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie obchodný register Mestský súd Bratislava III 
(pôvodne Okresný súd Bratislava I)
– pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie obchodný register Mestský súd Košice 
(pôvodne Okresný súd Košice I)

Chceli by sme Vás upozorniť, pokiaľ ste tak neurobili, že je povinné uvádzať vo faktúrach a iných obchodných dokumentoch číslo zápisu a označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal do obchodnej evidencie.

Pokiaľ uvádzate vo svojich dokumentoch pôvodný súd, ktorý vedie zápis Vašej spoločnosti v ORSR, je potrebné zmeniť túto informáciu od 1.6.2023 na aktuálnu.

Na Vašich faktúrach a dokumentoch je potrebné od 01.06.2023 uvádzať nový názov obchodného registra podľa príslušnosti ako je uvedené vo výroku vyššie. V prípade, ak neviete zmenu vykonať sami, obráťte sa na svojho účtovníka alebo poskytovateľa fakturačného systému.

Ďakujeme za pozornosť.

S úctou,
tím Vízum.sk

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz