Zmena na cudzineckej polícií

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážený klienti, dovoľte nám v krátkosti uviesť dôležité zmeny na cudzineckej polícií od 01.12.2022, ktoré výrazne zlepšujú a majú napomôcť ku pozitívnym zmenám na oddeleniach tohto policajného útvaru. Na úvod, tou najdôležitejšou zmenou je azda samotne podávanie žiadosti o udelenie povolenia na pobyt. Do dnešného dňa bolo potrebné podávať žiadosť na príslušné oddelenie cudzineckej polície v mieste pobytu. Od 01.12.2022 už môžu žiadatelia podávať žiadosť na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, tá po jej prijatí postúpi žiadosť na príslušné oddelenie v mieste pobytu. "Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, žiadostí o udelenie tolerovaného pobytu a žiadostí o udelenie národného víza sa môžete objednať na akúkoľvek cudzineckú políciu a nie ste viazaný na príslušné oddelenie." Ďalšou novinkou elektronického rezervačného systému, je možnosť objednať sa aj na ostatné úkony, zatiaľ čo doteraz bolo možné objednávať sa len na úkony spojené so žiadosťami o udelenie pobytu, dnes už je potrebné registrovať sa v tomto systéme aj na úkony overenia pozvania. Informácie zostávajú v pôvodnom režime podľa stránkových hodín a režimu konkrétneho oddelenia cudzineckej polície.  Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:
 1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu;
 2. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
 3. žiadosť o registráciu práva občana Únie;
 4. žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 5. žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 6. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
 7. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
 8. žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
 9. žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
 10. žiadosť o overenie pozvania
 11. úkony súvisiace s vydaním dokladov o pobyte/ cestovných dokladov cudzinca
 12. žiadosť o udelenie národných víz /predĺženie schengenských víz
 13. žiadosť o alternatívny autentifikátor
Ostatné úkony ako napr. prevzatie dokladov, doloženie dokumentov do žiadosti, ktoré nie sú uvedené v rezervačnom systéme je možné vykonať na oddelení cudzineckej polície počas stránkových hodín v čase od 15.00 do 15.30 h. Výrazne musíme pochváliť hlavne personálnu zmenu na niektorých pracoviskách oddelení cudzineckej polície, ktorá sa zmenila výrazne k lepšiemu. Pevne veríme, že v týchto pozitívnych zmenách bude Ministerstvo vnútra aj konkrétne útvary a oddelenia pokračovať. Zdroje: Ministerstvo vnútra, Hraničná a cudzinecká polícia - https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp
oddelenie cudzineckej policie

Zmena na cudzineckej polícií

Vážený klienti, 

dovoľte nám v krátkosti uviesť dôležité zmeny na cudzineckej polícií od 01.12.2022, ktoré výrazne zlepšujú a majú napomôcť ku pozitívnym zmenám na oddeleniach tohto policajného útvaru. 

Na úvod, tou najdôležitejšou zmenou je azda samotne podávanie žiadosti o udelenie povolenia na pobyt. Do dnešného dňa bolo potrebné podávať žiadosť na príslušné oddelenie cudzineckej polície v mieste pobytu. Od 01.12.2022 už môžu žiadatelia podávať žiadosť na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, tá po jej prijatí postúpi žiadosť na príslušné oddelenie v mieste pobytu.

“Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, žiadostí o udelenie tolerovaného pobytu a žiadostí o udelenie národného víza sa môžete objednať na akúkoľvek cudzineckú políciu a nie ste viazaný na príslušné oddelenie.”

Ďalšou novinkou elektronického rezervačného systému, je možnosť objednať sa aj na ostatné úkony, zatiaľ čo doteraz bolo možné objednávať sa len na úkony spojené so žiadosťami o udelenie pobytu, dnes už je potrebné registrovať sa v tomto systéme aj na úkony overenia pozvania. Informácie zostávajú v pôvodnom režime podľa stránkových hodín a režimu konkrétneho oddelenia cudzineckej polície. 

Elektronická služba Rezervačný systém umožňuje registrovať:

 1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu;
 2. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu;
 3. žiadosť o registráciu práva občana Únie;
 4. žiadosť o registráciu práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 5. žiadosť o registráciu práva na trvalý pobyt rodinného príslušníka občana Únie;
 6. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov;
 7. žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas;
 8. žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu
 9. žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu
 10. žiadosť o overenie pozvania
 11. úkony súvisiace s vydaním dokladov o pobyte/ cestovných dokladov cudzinca
 12. žiadosť o udelenie národných víz /predĺženie schengenských víz
 13. žiadosť o alternatívny autentifikátor


Ostatné úkony ako napr. prevzatie dokladov, doloženie dokumentov do žiadosti, ktoré nie sú uvedené v rezervačnom systéme je možné vykonať na oddelení cudzineckej polície počas stránkových hodín v čase od 15.00 do 15.30 h.

Výrazne musíme pochváliť hlavne personálnu zmenu na niektorých pracoviskách oddelení cudzineckej polície, ktorá sa zmenila výrazne k lepšiemu. Pevne veríme, že v týchto pozitívnych zmenách bude Ministerstvo vnútra aj konkrétne útvary a oddelenia pokračovať. 

Zdroje:
Ministerstvo vnútra, Hraničná a cudzinecká polícia – https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz