Turistické víza

Turistické víza (typ C)

Inak známe aj ako Schengenské vízum

Turistické vízum je druhom víza, ktoré umožňuje cudzincovi časovo obmedzený vstup, resp. pobyt na území určitého štátu, alebo skupiny štátov, pričom účelom tohoto vstupu a pobytu je turizmus.

Víza automaticky neoprávňujú ich majiteľa na vstup do krajiny. Konečné právo rozhodnúť, či človek môže, alebo nemôže vstúpiť na územie krajiny, má príslušný bezpečnostný orgán štátu na hraničnom prechode či letisku.

Vydávanie turistických víz sa v zásade uskutočňuje dvoma spôsobmi:

  • víza je potrebné požiadať vopred na príslušnom zastupiteľskom úrade
  • víza môžu byť  vydané pri vstupe do krajiny (na hraniciach alebo letisku)

Aké dokumenty potrebujete?

Pre získanie turistického vízum potrebujete:

Dôležité vedieť

Časovo obmedzené

Turistické vízum sa udeľuje žiadateľovi najviac po dobu 90 dní za účelom turistiky.

Rýchle vybavenie

O udelení vízium rozhodne MZV SR do 15 dní.

Platné v EÚ

Tento druh víz môžete využiť aj na území iných členských štátov EÚ. Avšak nie automatický.

Zjednodušené vízum

Nakoľko toto vízum slúži na účely turistiky alebo návštevy, celý proces udelenia je zjednodušený a procesne rýchly.

Podstatné informácie

Pre cestovateľov sú najmenej obmedzujúce víza, ktoré je možné dostať priamo pri vstupe do krajiny – teda na hraničnom prechode alebo po pristátí na letisku. Takéto víza zvyčajne nemajú žiadne podmienky.

Niekedy je ich vydanie podmienené zaplatením administratívneho poplatku. Tieto víza je možné považovať skôr za „vstupné“ či dodatočný zdroj príjmov miestnych vlád.

Pri vízach, ktoré je potrebné vybavovať vopred na príslušnom zastupiteľskom úrade ide o neporovnateľne náročnejšiu záležitosť. Záujemca o vízum musí osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca navštíviť diplomatické zastúpenie príslušného štátu, kde požiada o udelenie víza. Keďže nie všetky štáty majú svoje zastupiteľské úrady v každom štáte sveta, kvôli vízam musia záujemcovia často vycestovať do susedných krajín, respektíve krajín, kde daná krajina má príslušný úrad oprávnený vydávať víza.So získaním víz pred vstupom do krajiny sú neraz spojené rôzne podmienky.

Pri turistických vízach ide zväčša o predloženie zakúpeného cestovného lístku (letenky) či rezerváciu ubytovania, alebo dokladu o dostatočnom finančnom zabezpečení pobytu. Častou náležitosťou žiadosti o vízum je aj tzv. „pozývací list“ (tiež „voucher“), ktorý je akýmsi zdôvodnením cesty a vydáva ho miestny hotel, alebo miestna turistická agentúra či hostiteľská rodina.Turistické víza sa vydávajú na časovo obmedzenú dobu, zväčša do 30 dní. Turistické víza môžu držiteľa oprávňovať na jeden alebo viacero vstupov/výstupov. Podľa toho rozlišujeme:

  • jednovstupové vízum
  • viacvstupové vízum

Opýtajte sa nás

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz