Zdravotné poistenie cudzincov

Online žiadosť

Zdravotné poistenie cudzincov

Prišli ste na Slovensko študovať alebo za prácou? Chcete si u nás užiť dlhšiu dovolenku? Využite kvalitné zdravotné poistenie pre komplexnú alebo neodkladnú starostlivosť od AXA.
Zdravotné poistenie cudzincov je určené cudzím štatnym príslušníkom, ktorí zamýšľajú pobývať na území Slovenskej republiky a  nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia. 

Poistenie spĺňa legislatívne  podmienky  Zákona o pobyte cudzincov na území Slovenska z rôznych dôvodov – krátkodobo (vízum) alebo dlhodobo (prechodný pobyt),  je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy a akceptované cudzineckou políciou.
Samozrejmou súčasťou poistenia je kvalitná a nepretržitá asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a ruskom jazyku.

Môžete si vybrať z 2 základných variantov Komplexná starostlivosť a Neodkladná starostlivosť.

zdravotné poistenie cudzincov axa

Výhody Zdravotného poistenia cudzincov od AXA

Jednoduchosť

• Jednoduché a intuitívne uzatvorenie v našom on-line prostredí, žiadna administratíva. 10 klientských údajov + 2 kliky a hotovo.
• Rýchle a profesionálne riešenie zdravotných problémov a likvidácia poistných udalostí.

Kvalita

• Optimálna ochrana pri nepredvídaných zdravotných komplikáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu na Slovensku.

• Získavate kvalitné zdravotné poistenie a asistenciu. Naša značka vám prináša spoľahlivú a rýchlu pomoc s vysokou úrovňou starostlivosti, ktorú zaručujú medzinárodné štandardy AXA.

Kvalita

• Denne sa staráme o tisícky klientov po celej Európe v spolupráci s našimi pobočkami a osvedčenými partnermi a vďaka tomu sú naše služby nielen kvalitné, ale aj cenovo výhodné.

Nechajte sa presvedčiť, že naše poistenie je viac ako služba.

Môžete si vybrať z 2 základných variantov...

Produkt určený najmä tým, ktorí majú v úmysle zdržiavať sa na území slovenskej republiky 90 dní a dlhšie, pričom žiadajú o dlhodobé vízum alebo pobyt, prípadne si ho chcú predĺžiť.

Poistenie liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti zahrnuje: úhradu účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, tj. liečenie či ošetrenie, zahrnujúce diagnostické postupy, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie.

Vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti. Jednoducho – nielen akútne zhoršenie zdravotného stavu, avšak aj prevencia, praktický lekár, pediater, gynekológ, povinné očkovanie, kontrolné vyšetrenia apod. Môžete si vybrať z variantov STANDARD, ktorý pokrýva komplexnú zdravotnú starostlivosť alebo MATKA – tento program zahŕňa poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti poistenej matky v súvislosti s jej tehotenstvom a pôrodom.

Nad rámec rozsahu poistného programu ŠTANDARD je poistená aj popôrodná zdravotná starostlivosť o novorodenca poistenej, ktorý sa narodil počas trvania jej poistenia. Na území Schengenského priestoru a území tranzitnej krajiny je poistenie platné v rozsahu nutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz