Zmena sadzobníku poplatkov od 01.04.2024

Zmena sadzobníku poplatkov cudzinecká polícia

Vážení klienti, radi by sme Vás informovali o zmene sadzobníka správnych poplatkov Ministerstva vnútra v oblasti pobytových povolení a vízových žiadosti účinnej od 01.04.2024 podľa Zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch. Od dnešného dňa si tak žiadateľia o udelenie pobytu priplatia za prijatie žiadosti o pobyt či vydanie dokladu a iné úkony. Poplatky […]

Zmena poplatkov – Zdravotné poistenie cudzincov

zmena poplatkov poistenia

Vážení klienti, Dovoľujeme si Vás informovať o nadchádzajúcej zmene v poplatkoch za služby cestovného a zdravotného poistenia pre cudzincov, ktoré Vám prinášame a sprostredkúvame prostredníctvom spoločnosti AXA Assistance. Od budúceho týždňa pristupuje spoločnosť k zvýšeniu aktuálnych poplatkov následovne: Balík služieb Neodkladná starostlivosť – navýšenie poplatku o 25% Balík služieb Komplexná starostlivosť (okrem variantu Matka) – navýšenie poplatku o 20% Táto zmena nastane […]