Zrušenie mimoriadnej situácie COVID-19

covid 19 ukončenie mimoriadnej situácie

Vážení klienti, Úrad vlády Slovenskej republiky dňa 11.09.2023 schválil zrušenie mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19, ktorý ukončí ku dňu 15.09.2023 o 6:00. Na základe tejto skutočnosti skončí platnosť prechodného ustanovenia §131i Z.z. 404/2011 zákona o pobyte cudzincov. Aktuálne však naďalej ostáva v platnosti prechodné ustanovenie §131k Z.z. 404/2011 zákona o pobyte cudzincov spojeným s […]

Uzatvorenie stránkových pracovísk OCP PZ

uzatvorenie stránkových pracovísk OCP PZ

V dňoch 11. až 30. septembra 2023 úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ z dôvodu nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky. V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov: študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých […]

Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

nelegalna migracia

Vážení klienti, prinášame Vám informácie o schválení zmeny zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z.z. Vláda Slovenskej republiky dňa 06.09.2023 schválila podstatnú zmenu, týkajúcu sa najmä nelegálnej migrácie osôb cez územie Slovenskej republiky, kedy po novom Úrad hraničnej a cudzineckej polície nebude povinný začať formálne správne konanie vo veci administratívneho vyhostenia cudzincov. Teda celkovo by táto zmena mala znamenať podstatné […]

Zmena poplatkov – Zdravotné poistenie cudzincov

zmena poplatkov poistenia

Vážení klienti, Dovoľujeme si Vás informovať o nadchádzajúcej zmene v poplatkoch za služby cestovného a zdravotného poistenia pre cudzincov, ktoré Vám prinášame a sprostredkúvame prostredníctvom spoločnosti AXA Assistance. Od budúceho týždňa pristupuje spoločnosť k zvýšeniu aktuálnych poplatkov následovne: Balík služieb Neodkladná starostlivosť – navýšenie poplatku o 25% Balík služieb Komplexná starostlivosť (okrem variantu Matka) – navýšenie poplatku o 20% Táto zmena nastane […]

Migrácia v číslach za rok 2023

migrácia v číslach

Činnosť konzulárnej služby SR sa po predchádzajúcom období pandémie COVID-19 v plnom rozsahu vrátila do osobného kontaktu s verejnosťou. V praxi sa to prejavilo zvýšeným záujmom o tie činnosti, ktoré si vyžadovali osobnú prítomnosť žiadateľa a ktoré boli v predchádzajúcich rokoch obmedzené. Najviac konzulárnych služieb bolo v hodnotenom období poskytované slovenským občanom v agende matričných […]

Čo je Schengenský informačný systém?

európska únia

Vážený klienti,v tomto článku Vám prinášamé zdieľané informácie o fungovaní Schengenského informačného systému Európskej únie. V tomto článku nájdete podrobné a aktuálne informácie k dátumu vydania tohto článku. Systém spočíva v preverovaní kontrolovanej osoby alebo veci. Či má osoba alebo vec záznam a či je potrebné prijať v danom momente nejaké opatrenia. Napríklad hľadanú osobu zadržať, […]

Ruská federácia – sankciované banky

ruská federácia sankciované banky

Vážený klienti, touto cestou Vás chceme informovať, že od 08.12.2022, slovenské úrady ako Úrad hraničnej a cudzineckej polície  Ministerstva vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí a európských záležitosti, ďalej neakceptujú potvrdenie o zostatkoch na účte ako aj bankové výpisy z bankových účtov vydané ruskými a bieloruskými bankami, zároveň niesú akceptované ani potvrdenia a výpisy zo zahraničných […]