Vstup Číny do Haagskeho dohovoru

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážení klienti,

dňa 8. marca 2023 pristúpila Čínska ľudová republika k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor). Dohovor medzi Čínou a Slovenskom vstúpi do platnosti 7. novembra 2023.

Od tohto dňa nebude potrebné predkladať na úradoch v Slovenskej republike dokumenty opatrené superlegalizáciou. V prípade dokumentov ako rodný list, sobášný list alebo výpis z registra trestov bude postačovať dokument opatrený apostilou.

Na základe vyššie uvedeného od 7. novembra 2023 Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva ČĽR v SR pozastaví činnosť superlegalizácie dokumentov.

Na použite dokumentov vydaných v SR a v Číne Vám bude od uvedeného dátumu stačiť osvedčenie, tzv. apostila. Apostila je overenie pravosti dokumentu, čiže podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v zahraničí. Apostilu vydávajú príslušné úrady v krajine, v ktorej bol dokument vystavený (príklady úradov ako aj vzor apostily nájdete v Prílohe č.1).

Apostilácia automaticky neznamená, že oficiálny dokument bude akceptovaný čínskou stranou. A preto odporúčame, aby ste si vopred overili s úradom, ktorý bude dokument v Číne prijímať špecifické požiadavky na formát, obsah, časové obmedzenie, preklad atď. požadovaných   úradných dokumentov predtým, ako apostiláciu uskutočníte.

Zdroje:

 1. Hague Conference - Status Table
  [https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41]
 2. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
  [http://sk.china-embassy.gov.cn/slo/sgxx/xwdt/202310/t20231024_11167312.htm]
Čína haagský dohovor apostile apostila legalizácia

Vstup Číny do Haagskeho dohovoru

Vážení klienti,

dňa 8. marca 2023 pristúpila Čínska ľudová republika k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor). Dohovor medzi Čínou a Slovenskom vstúpi do platnosti 7. novembra 2023.

Od tohto dňa nebude potrebné predkladať na úradoch v Slovenskej republike dokumenty opatrené superlegalizáciou. V prípade dokumentov ako rodný list, sobášný list alebo výpis z registra trestov bude postačovať dokument opatrený apostilou.

Na základe vyššie uvedeného od 7. novembra 2023 Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva ČĽR v SR pozastaví činnosť superlegalizácie dokumentov.

Na použite dokumentov vydaných v SR a v Číne Vám bude od uvedeného dátumu stačiť osvedčenie, tzv. apostila. Apostila je overenie pravosti dokumentu, čiže podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v zahraničí. Apostilu vydávajú príslušné úrady v krajine, v ktorej bol dokument vystavený (príklady úradov ako aj vzor apostily nájdete v Prílohe č.1).

Apostilácia automaticky neznamená, že oficiálny dokument bude akceptovaný čínskou stranou. A preto odporúčame, aby ste si vopred overili s úradom, ktorý bude dokument v Číne prijímať špecifické požiadavky na formát, obsah, časové obmedzenie, preklad atď. požadovaných   úradných dokumentov predtým, ako apostiláciu uskutočníte.

Zdroje:

 1. Hague Conference – Status Table
  [https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41]
 2. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
  [http://sk.china-embassy.gov.cn/slo/sgxx/xwdt/202310/t20231024_11167312.htm]
Zdieľať cez
Skopírovať odkaz