Zmena zákona o pobyte cudzincov č. 404/2011

Vláda schválila zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Vážení klienti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o aktuálnych zmenách v zákone o pobyte cudzincov č. 404/2011. Viac informácií Vám poskytujeme prostredníctvom zdieľadej tlačovej správy nižšie. Slovensko zosúlaďuje legislatívu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Návrh novelizácie zákona č. […]