Uzatvorenie stránkových pracovísk OCP PZ

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Vážení klienti, 
prinášame Vám aktualizovaný článok ku aktuálnej situácií spojenej s uzavretím oddelení cudzineckej polície. Sledujte pravidelne tento článok pre najnovšie informácie.

Aktualizované dňa 06.10.2023:

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru predlžuje obmedzenie prevádzky všetkých stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 15. októbra 2023. Dôvodom je  pretrvávajúca nutnosť plniť úlohy súvisiace s  nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky a s obnovením hraničných kontrol s Maďarskom.

Prehodnotenie ďalšieho fungovania stránkových pracovísk oznámi polícia o týždeň.


V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

 1. študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl, a už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 2. žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 3. žiadatelia o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na území Slovenskej republiky objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 4. žiadatelia o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Iní žiadatelia môžu byť vybavení, ak už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému a požiadajú príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ o výnimku na vybavenie a majú na to objektívne dôvody. Môže ísť napr. o nasledujúce kategórie osôb:

 • cudzinci, ktorí potrebujú nový doklad o pobyte,
 • cudzinci, ktorým v čase obmedzenia stánkových pracovísk končí platnosť D víz v súvislosti so žiadosťami o pobyt na území Slovenskej republiky,
 • osoby, ktoré sa na území Slovenskej republiky legálne zdržiavajú na základe ustanovenia § 131j ods. 2 zákona o pobyte cudzincov súvisiaceho s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, boli objednané do 15. októbra 2023 a potrebujú si podať žiadosť o pobyt,
 • prípady zlúčenia rodiny k osobám, ktoré už dostali výnimku,
 • iné prípady, ktoré na to majú objektívne dôvody.

 

Aktualizované dňa 28.09.2023:

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru predlžuje obmedzenie prevádzky všetkých stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 8. októbra 2023 z dôvodu pretrvávajúcej nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

 1. študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl a už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 2. žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 3. žiadatelia o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Tieto kategórie osôb, ktoré budú naďalej vybavované, úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru rozširuje o ďalšiu kategóriu, a to o:

- žiadateľov o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na území Slovenskej republiky a už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru upozorňuje na ustanovenie § 131k ods. 1 zákona o pobyte cudzincov „platnosť pobytu sa automaticky predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“.  V súvislosti s týmto ustanovením by sme chceli požiadať cudzincov, aby počkali s podávaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Zároveň by sme chceli cudzincov požiadať o trpezlivosť s touto situáciou a vyzvať ich, aby nezaťažovali riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru so žiadosťami o výnimky, pokiaľ to nie je skutočne nevyhnutné.

Osobitne by sme chceli upozorniť  na to, že z dôvodu stavebných úprav na Oddelení cudzineckej polície policajného zboru Ružomberok bude toto oddelenie v dňoch 2. až 4. októbra 2023 úplne zatvorené. Skupiny osôb, pre ktoré platia výnimky na vybavovanie a sú objednané na termíny v týchto dňoch, budú vybavené až v dňoch 5. až 6. októbra 2023, pričom je nutné obrátiť sa na Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Banská bystrica emailom (rcpbb@minv.sk) o pridelenie náhradného termínu.

Pôvodná správa:

V dňoch 11. až 30. septembra 2023 úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ z dôvodu nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

 • študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl a už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 • žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 • žiadatelia o dočasné útočisko na území SR.

Všetci ostatní cudzinci, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému, a existujú u nich dôvody osobitného zreteľa, kedy bude nevyhnutné podať žiadosť o pobyt alebo o nový doklad o pobyte, môžu emailom požiadať príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície o udelenie výnimky na podanie žiadosti. Inak sa budú musieť znovu objednať cez online rezervačný systém na nové termíny. Pôvodné termíny nie je potrebné osobitne rušiť, urobí sa tak automaticky.

Upozornenie

Prípadné uplynutie platnosti pobytu počas plánovaného uzavretia oddelení cudzineckej polície PZ nie je dôvodom na obavy, nakoľko podľa ustanovenia § 131k ods. 1 zákona o pobyte cudzincov sa platnosť pobytu automaticky predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.  

Ak nedôjde k poklesu nelegálnej migrácie po 30. septembri 2023, budeme verejnosť včas informovať o ďalších opatreniach.

Správu budeme priebežne aktualizovať.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=strankove-pracoviska-cudzineckej-policie-od-11-do-30-septembra-budu-poskytovat-sluzby-v-obmedzenom-rezime

uzatvorenie stránkových pracovísk OCP PZ

Uzatvorenie stránkových pracovísk OCP PZ

Vážení klienti, 
prinášame Vám aktualizovaný článok ku aktuálnej situácií spojenej s uzavretím oddelení cudzineckej polície. Sledujte pravidelne tento článok pre najnovšie informácie.

Aktualizované dňa 06.10.2023:

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru predlžuje obmedzenie prevádzky všetkých stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 15. októbra 2023. Dôvodom je  pretrvávajúca nutnosť plniť úlohy súvisiace s  nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky a s obnovením hraničných kontrol s Maďarskom.

Prehodnotenie ďalšieho fungovania stránkových pracovísk oznámi polícia o týždeň.


V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

 1. študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl, a už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 2. žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 3. žiadatelia o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na území Slovenskej republiky objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 4. žiadatelia o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Iní žiadatelia môžu byť vybavení, ak už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému a požiadajú príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ o výnimku na vybavenie a majú na to objektívne dôvody. Môže ísť napr. o nasledujúce kategórie osôb:

 • cudzinci, ktorí potrebujú nový doklad o pobyte,
 • cudzinci, ktorým v čase obmedzenia stánkových pracovísk končí platnosť D víz v súvislosti so žiadosťami o pobyt na území Slovenskej republiky,
 • osoby, ktoré sa na území Slovenskej republiky legálne zdržiavajú na základe ustanovenia § 131j ods. 2 zákona o pobyte cudzincov súvisiaceho s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, boli objednané do 15. októbra 2023 a potrebujú si podať žiadosť o pobyt,
 • prípady zlúčenia rodiny k osobám, ktoré už dostali výnimku,
 • iné prípady, ktoré na to majú objektívne dôvody.

 

Aktualizované dňa 28.09.2023:

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru predlžuje obmedzenie prevádzky všetkých stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície Policajného zboru do 8. októbra 2023 z dôvodu pretrvávajúcej nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

 1. študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl a už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 2. žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 3. žiadatelia o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky.

Tieto kategórie osôb, ktoré budú naďalej vybavované, úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru rozširuje o ďalšiu kategóriu, a to o:

 žiadateľov o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na území Slovenskej republiky a už sú  objednaní prostredníctvom rezervačného systému.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru upozorňuje na ustanovenie § 131k ods. 1 zákona o pobyte cudzincov „platnosť pobytu sa automaticky predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“.  V súvislosti s týmto ustanovením by sme chceli požiadať cudzincov, aby počkali s podávaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Zároveň by sme chceli cudzincov požiadať o trpezlivosť s touto situáciou a vyzvať ich, aby nezaťažovali riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru so žiadosťami o výnimky, pokiaľ to nie je skutočne nevyhnutné.

Osobitne by sme chceli upozorniť  na to, že z dôvodu stavebných úprav na Oddelení cudzineckej polície policajného zboru Ružomberok bude toto oddelenie v dňoch 2. až 4. októbra 2023 úplne zatvorené. Skupiny osôb, pre ktoré platia výnimky na vybavovanie a sú objednané na termíny v týchto dňoch, budú vybavené až v dňoch 5. až 6. októbra 2023, pričom je nutné obrátiť sa na Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Banská bystrica emailom (rcpbb@minv.sk) o pridelenie náhradného termínu.

Pôvodná správa:

V dňoch 11. až 30. septembra 2023 úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru zatvára stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ z dôvodu nutnosti plnenia úloh súvisiacich s enormným nárastom nelegálnej migrácie na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným však naďalej budú na OCP PZ vybavované nasledovné skupiny cudzincov:

 • študenti, ktorí nastupujú do 1. ročníka stredných alebo vysokých škôl a už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 • žiadatelia o národné víza v záujme SR, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému,
 • žiadatelia o dočasné útočisko na území SR.

Všetci ostatní cudzinci, ktorí už sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému, a existujú u nich dôvody osobitného zreteľa, kedy bude nevyhnutné podať žiadosť o pobyt alebo o nový doklad o pobyte, môžu emailom požiadať príslušné riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície o udelenie výnimky na podanie žiadosti. Inak sa budú musieť znovu objednať cez online rezervačný systém na nové termíny. Pôvodné termíny nie je potrebné osobitne rušiť, urobí sa tak automaticky.

Upozornenie

Prípadné uplynutie platnosti pobytu počas plánovaného uzavretia oddelení cudzineckej polície PZ nie je dôvodom na obavy, nakoľko podľa ustanovenia § 131k ods. 1 zákona o pobyte cudzincov sa platnosť pobytu automaticky predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.  

Ak nedôjde k poklesu nelegálnej migrácie po 30. septembri 2023, budeme verejnosť včas informovať o ďalších opatreniach.

Správu budeme priebežne aktualizovať.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=strankove-pracoviska-cudzineckej-policie-od-11-do-30-septembra-budu-poskytovat-sluzby-v-obmedzenom-rezime

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz