Migrácia v číslach za rok 2023

Oto Kohút - konateľ spoločnosti vízum sk

Máte otázky? Zavolajte nám.

+421 910 550 005

Máte otázky? Napíšte nám.

info@vizum.sk

Činnosť konzulárnej služby SR sa po predchádzajúcom období pandémie COVID-19 v plnom rozsahu vrátila do osobného kontaktu s verejnosťou. V praxi sa to prejavilo zvýšeným záujmom o tie činnosti, ktoré si vyžadovali osobnú prítomnosť žiadateľa a ktoré boli v predchádzajúcich rokoch obmedzené. Najviac konzulárnych služieb bolo v hodnotenom období poskytované slovenským občanom v agende matričných a cestovných dokladov. Poklesol dopyt po službách v oblasti poskytnutia pomoci v núdzi a informácií. V dôsledku zrušenia cestovných obmedzení sa zvýšila mobilita občanov aj cudzincov. Na výraznom náraste počtu žiadostí o vízum sa podieľali uvoľnené cestovné opatrenia, vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine a prudký rast záujmu významných investorov v SR o pracovnú silu z tretích krajín juhovýchodnej a strednej Ázie. Občanom SR bola poskytovaná konzulárna ochrana v plnom rozsahu v súlade s vnútroštátnou legislatívou a acquis EÚ. Pri výkone konzulárnych činností a komunikácii s klientmi bol kladený vysoký dôraz na včasnosť, empatiu a profesionalitu poskytovaných služieb a zvyšovanie ich klientskeho štandardu. V rámci pokračovania „klientsky priateľských“ riešení bol, po zavedení bezhotovostných platieb prostredníctvom POS terminálu a softvérovej pokladne na legalizačnom úseku konzulárneho odboru MZVEZ SR (ďalej len „KONZ“), spustený pilotný projekt na využitie platobného terminálu na vybraných ZÚ. Doterajšie skúsenosti vybraných ZÚ potvrdzujú, že klienti vnímajú zavedenie terminálu pozitívne. Konzulárna služba v roku 2022 okrem iného: - osvedčila 42 547 listín, kópií, podpisov a prekladov (pokles o 4 579); - vybavila 23 169 žiadostí o vydanie cestovného pasu (nárast o 520), 7 488 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu (nárast o 126), 666 žiadostí o vydanie vodičského preukazu (nárast o 101) a 3 672 žiadostí o vydanie náhradného cestovného dokladu (nárast o 384); - zrealizovala 12 536 úkonov matričnej agendy (nárast o 3 693); ) - zaevidovala 4 997 osobných dokladov a vecí, stratených v zahraničí občanmi v SR (pokles o 52); - riešila 2 308 prípadov štátnoobčianskej agendy (pokles o 233); - spracovala 1 297 žiadostí o Výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR (nárast o 1); - zaregistrovala 1 356 oznámení o trestnej činnosti občanov SR v zahraničí (nárast o 73); - riešila 1 099 úmrtí slovenských občanov (pokles o 7); - pomáhala 271 raneným a hospitalizovaným občanom SR (nárast o 7); - zosobášila v zahraničí 21 párov (nárast o 11); - spracovala 20 797 žiadostí o víza (nárast o 11 503) a udelila 17 012 víz (nárast o 8 647);   - poskytla pomoc v núdzi v 7 589 prípadoch (pokles o 9 783);   - odpovedala na 198 625 e-mailových dožiadaní (pokles o 1 340); - vybavila prostredníctvom Konzulárneho informačného centra 8 004 telefonických dožiadaní (pokles o 10 026); - spracovala 2 169 žiadostí o prechodný a trvalý pobyt (pokles o 84).   Z porovnania vyššie uvedených vybraných konzulárnych úkonov s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast v počte konzulárnych podaní (žiadosti o cestovné pasy, 2 občianske a vodičské preukazy, náhradné cestovné doklady, podania v rámci matričnej agendy, výpis registra trestov, oznámenie o trestnej činnosti, zranenia a hospitalizácie občanov, sobáše v zahraničí). Enormný nárast bol zaznamenaný vo vízovej agende (prijaté žiadosti o víza a udelené víza). Správa sumarizuje výsledky dosiahnuté sieťou 76 konzulárnych pracovísk zastupiteľských úradov SR a konzulárnym odborom MZVEZ SR pri poskytovaní konzulárnej ochrany, asistencie, pomoci a služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že ZÚ nie sú informované o všetkých udalostiach, ktoré sa týkajú slovenských občanov v zahraničí (napr. presný počet hospitalizovaných osôb, počet úmrtí, odňatých detí, trestne stíhaných osôb a pod.), správa obsahuje hodnotenie len tých údajov, o ktorých majú ZÚ a KONZ poznatky. Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (https://www.mzv.sk/)
migrácia v číslach

Migrácia v číslach za rok 2023

Činnosť konzulárnej služby SR sa po predchádzajúcom období pandémie COVID-19 v plnom rozsahu vrátila do osobného kontaktu s verejnosťou. V praxi sa to prejavilo zvýšeným záujmom o tie činnosti, ktoré si vyžadovali osobnú prítomnosť žiadateľa a ktoré boli v predchádzajúcich rokoch obmedzené.  

Najviac konzulárnych služieb bolo v hodnotenom období poskytované slovenským občanom v agende matričných a cestovných dokladov. Poklesol dopyt po službách v oblasti poskytnutia pomoci v núdzi a informácií. V dôsledku zrušenia cestovných obmedzení sa zvýšila mobilita občanov aj cudzincov.  

Na výraznom náraste počtu žiadostí o vízum sa podieľali uvoľnené cestovné opatrenia, vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine a prudký rast záujmu významných investorov v SR o pracovnú silu z tretích krajín juhovýchodnej a strednej Ázie.  

Občanom SR bola poskytovaná konzulárna ochrana v plnom rozsahu v súlade s vnútroštátnou legislatívou a acquis EÚ. Pri výkone konzulárnych činností a komunikácii s klientmi bol kladený vysoký dôraz na včasnosť, empatiu a profesionalitu poskytovaných služieb a zvyšovanie ich klientskeho štandardu.  

V rámci pokračovania „klientsky priateľských“ riešení bol, po zavedení bezhotovostných platieb prostredníctvom POS terminálu a softvérovej pokladne na legalizačnom úseku konzulárneho odboru MZVEZ SR (ďalej len „KONZ“), spustený pilotný projekt na využitie platobného terminálu na vybraných ZÚ.  

Doterajšie skúsenosti vybraných ZÚ potvrdzujú, že klienti vnímajú zavedenie terminálu pozitívne.
Konzulárna služba v roku 2022 okrem iného:
 
– osvedčila 42 547 listín, kópií, podpisov a prekladov (pokles o 4 579);  
– vybavila 23 169 žiadostí o vydanie cestovného pasu (nárast o 520), 7 488 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu (nárast o 126), 666 žiadostí o vydanie vodičského preukazu (nárast o 101) a 3 672 žiadostí o vydanie náhradného cestovného dokladu (nárast o 384);  
– zrealizovala 12 536 úkonov matričnej agendy (nárast o 3 693); )
– zaevidovala 4 997 osobných dokladov a vecí, stratených v zahraničí občanmi v SR (pokles o 52);
– riešila 2 308 prípadov štátnoobčianskej agendy (pokles o 233);
 
– spracovala 1 297 žiadostí o Výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR (nárast o 1);  
– zaregistrovala 1 356 oznámení o trestnej činnosti občanov SR v zahraničí (nárast o 73); 
– riešila 1 099 úmrtí slovenských občanov (pokles o 7);
– pomáhala 271 raneným a hospitalizovaným občanom SR (nárast o 7);
– zosobášila v zahraničí 21 párov (nárast o 11); 

– spracovala 20 797 žiadostí o víza (nárast o 11 503) a udelila 17 012 víz (nárast o 8 647);  
– poskytla pomoc v núdzi v 7 589 prípadoch (pokles o 9 783);  
– odpovedala na 198 625 e-mailových dožiadaní (pokles o 1 340);  
– vybavila prostredníctvom Konzulárneho informačného centra 8 004 telefonických dožiadaní (pokles o 10 026);  
– spracovala 2 169 žiadostí o prechodný a trvalý pobyt (pokles o 84).  

Z porovnania vyššie uvedených vybraných konzulárnych úkonov s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast v počte konzulárnych podaní (žiadosti o cestovné pasy, 2 občianske a vodičské preukazy, náhradné cestovné doklady, podania v rámci matričnej agendy, výpis registra trestov, oznámenie o trestnej činnosti, zranenia a hospitalizácie občanov, sobáše v zahraničí). Enormný nárast bol zaznamenaný vo vízovej agende (prijaté žiadosti o víza a udelené víza). Správa sumarizuje výsledky dosiahnuté sieťou 76 konzulárnych pracovísk zastupiteľských úradov SR a konzulárnym odborom MZVEZ SR pri poskytovaní konzulárnej ochrany, asistencie, pomoci a služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že ZÚ nie sú informované o všetkých udalostiach, ktoré sa týkajú slovenských občanov v zahraničí (napr. presný počet hospitalizovaných osôb, počet úmrtí, odňatých detí, trestne stíhaných osôb a pod.), správa obsahuje hodnotenie len tých údajov, o ktorých majú ZÚ a KONZ poznatky. 

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (https://www.mzv.sk/)

Zdieľať cez
Skopírovať odkaz